De voorschriften 

Alle deelnemers aan een Vipassana-cursus nemen het op zich om tijdens de gehele cursus de volgende vijf voorschriften strikt na te leven:

1. zich onthouden van het doden van welk levend wezen dan ook;
2. zich onthouden van stelen;
3. zich onthouden van alle seksuele activiteiten;
4. zich onthouden van liegen;
5. zich onthouden van alcohol en/of drugs.

Van oud-studenten wordt verwacht dat zij nog drie extra voorschriften naleven:

6. zich onthouden van het eten na 12.00 uur 's middags;
7. zich onthouden van sensueel vermaak, make-up, sieraden e.d.;
8. zich onthouden van het gebruik van hoge, luxueuze bedden.

In het kader van het zesde voorschrift krijgen oud-studenten tijdens de pauze om 17.00 uur enkel citroenwater of thee (zonder melk). Nieuwe studenten kunnen ook melk en fruit nemen. De leraar kan een oud-student om gezondheidsredenen van dit voorschrift vrijstelling geven. Het zevende en het achtste voorschrift geldt voor alle oud-studenten.


The Precepts

1. Panatipata veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from destroying living creatures.

2. Adinnadana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from taking that which is not given.

3. Abrahmacariya veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from sexual activity.

4. Musavada veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from incorrect speech.

5. Suramerayamajja pamadatthana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from intoxicating drinks and drugs which lead to carelessness.

6. Vikalabhojana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from eating at the forbidden time (i.e., after noon).

7. Nacca-gita-vadita-visukkadassana mala-gandha-vilepana-dharana-mandana-vibhusanathana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from dancing, singing, music, going to see entertainments, wearing garlands, using perfumes, and beautifying the body with cosmetics.

8. Uccasayana-mahasayana veramani sikkhapadam samadiyami
I undertake the precept to refrain from lying on a high or luxurious sleeping place.